Despre noi

NEIRIAMA TRAINING SOLUTIONS  este o societate românească  cu răspundere limitată, înființată în anul 2011, ce are ca principal domeniu de activitate Cod CAEN 8560 “Activitati de servicii suport pentru invatamant”, furnizor acreditat  de formare profesională, înscris în Registrul Naţional al Furnizorilor de Formare Autorizaţi, specializat in organizarea şi desfăşurarea programelor de perfecţionare  profesională.

Partener al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici/ Centrului Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Bucuresti, în perioada 2011-2016, organe de specialitate ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu atribuţii specifice privind asigurarea aplicării strategiei şi a Programului de guvernare în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, monitorizarea şi controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea personalului bugetar.

Cod partener  ANFP – A-NEI-013/2015/2016

Cod partener CRFB- CRB-NEI-007/2015/2016

Certificat de Management al calitatii ISO 9001:2008.

Certificat ISO NTS

În prezent firma desfășoară o gamă de activități ce au drept scop formarea profesională atât în domeniul public cât și privat, fiind acreditată A.N.C.

Concepem şi implementăm programe de perfecţionare care asigură dezvoltarea competenţelor individuale, oferind un avantaj competitiv real companiilor naţionale, instituţiilor şi autorităţilor publice care beneficiază de soluţiile şi strategiile oferite de noi.

Programele de perfecţionare respectă domeniile prioritare de formare profesională pentru administrația publică  stabilite prin Ordinul Președintelui ANFP nr. 762/2015.

Toţi lectorii noștri, au o bogată experienţă în domeniile de formare, sunt autorizaţi A.N.C. şi participă la rândul lor la programe de perfecţionare continuă pentru a asigura participanţilor la cursuri accesul la cele mai noi şi competitive soluţii şi informaţii din aria de expertiză.

Aprecierile reflectate în formularele de feedback sunt factori care ne motivează să menţinem profesionalismul la cote înalte şi să ne dezvoltăm continuu.

Oamenii şi experienţa lor profesională sunt cheia succesului reflectat în rezultatele pentru clienţii noştri.

Căutăm provocările profesionale, identificăm nevoile de dezvoltare şi realizăm concepte inovative pentru atragerea şi fidelizarea clienţilor.

PROIECTE IMPLEMENTATE:

 1. Titlul proiectului

„Creșterea competitivității în domeniul agricol în G.A.L. Sudolt”

C 411111011341752002/09.12.2013

Proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (F.E.A.D.R.), axa prioritară 4, Măsura 41-111 Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe;

Perioada de implementare :

09.12.2013- 09.07.2014

 1. Titlul proiectului:

„Creșterea competitivității în domeniul agricol în G.A.L. Colinele Olteniei”

C411111011241756212/01.09.2014

Proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (F.E.A.D.R.), axa prioritară 4, Măsura 41-111 Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe;

Perioada de implementare :

01.09.2014 – 01.01.2015

Dintre programele de formare/perfecționare promovate, enumerăm:

 • Managementul funcției publice si dezvoltarea carierei funcționarilor publici
 • Managementul resurselor umane în administrația publică
 • Manager resurse umane
 • Inspector resurse umane
 • Salarizarea personalului bugetar
 • Managementul serviciilor publice
 • Managementul serviciilor sociale
 • Formator
 • Auditor intern in sectorul public
 • Management financiar contabil
 • Management de proiect si fonduri structurale
 • Manager Proiect
 • Expert achiziții publice
 • Comunicare interpersonală si lucrul in echipă
 • Managementul structurilor de stare civila si evidența persoanelor
 • Managementul documentelor- planificare dinamică
 • Implementarea sistemului de control intern managerial
 • Șef serviciu instituție publică
 • Secretar primărie, prefectură
 • Management agricol si dezvoltare durabilă
 • Management agricol si protecția mediului
 • Managementul fermei
 • Agricultură  ecologică

Pentru susținerea activității, NEIRIAMA TRAINING SOLUTIONS  a încheiat:

 • Contracte de colaborare cu diverse hoteluri din țară, pentru a asigura un confort sporit participanților la programele de formare/perfecționare.

Programele de formare/perfecționare se desfășoară pe întreg teritoriul țării.

Tarifele  de cazare  respectă prevederile H.G. nr. 1860/2006 privind drepturile și obligațiile   personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă  localitate, precum și în cazul deplasării în cadrul  localității,  în interesul serviciului, conform art.26.

În urma participării la programele de formare/perfecționare profesională,  ce se finalizează cu examen sau testare, cursanții primesc:

1. Certificate de Absolvire emise de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale si Persoanelor Vârstnice si  Ministerul Educației Naționale

Certificat ANC

2. Certificate de participare, eliberate în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, respectiv H.G. nr. 1066/ 2008  pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici

Certificat participare NTS 2017

NOTA*

Programele de perfecționare pot fi achiziționate și direct din SEAP cod CPV 80530000-8 – Servicii de formare profesională (rev. 2)/ NEIRIAMA TRAINING SOLUTIONS

Ținând cont de experiența, calificarea personalului si rezultatele proiectelor anterioare, considerăm că o colaborare nu poate fi decât benefică, atât pentru dumneavoastră, cât și pentru noi.