Prima pagina

NEIRIAMA TRAINING SOLUTIONS  este o societate românească  cu răspundere limitată, înființată în anul 2011, ce are ca principal domeniu de activitate Cod CAEN 8560 “Activități de servicii suport pentru învățământ”, furnizor acreditat  de formare profesională, înscris în Registrul Național al Furnizorilor de Formare Autorizați, specializat in organizarea și desfășurarea programelor de formare profesională/perfecționarepartener al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici/ Centrului Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală București, organe de specialitate ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu atribuții specifice privind asigurarea aplicării strategiei și a Programului de guvernare în domeniul managementului funcției publice și al funcționarilor publici, monitorizarea și controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea personalului bugetar.

În prezent, firma desfășoară o gamă de activități ce au drept scop formarea profesională/ perfecționarea atât în domeniul public cât și privat, fiind acreditata A.N.C., Certificat de Management al calității ISO 9001:2008

Concepem și implementăm programe de formare profesională/perfecționare care asigură dezvoltarea competențelor individuale, oferind un avantaj competitiv real companiilor naționale, instituțiilor și autorităților publice care beneficiază de soluțiile și strategiile oferite de noi.

Toți lectorii noștri au o bogată experiență în domeniile de formare, sunt autorizați A.N.C. și participă la rândul lor la programe de perfecționare continuă, pentru a asigura participanților la cursuri accesul la cele mai noi și competitive soluții și informații din aria de expertiză.

Aprecierile reflectate în formularele de feedback sunt factori care ne motivează să menținem profesionalismul la cote înalte și să ne dezvoltăm continuu.

Oamenii și experiența lor profesională sunt cheia succesului reflectat în rezultatele pentru clienții noștri.

Căutăm provocările profesionale, identificăm nevoile de dezvoltare și realizăm concepte inovative pentru atragerea și fidelizarea clienților.

Dintre programele de formare/perfecționare promovate, enumerăm:

 • Managementul funcției publice si dezvoltarea carierei funcționarilor publici
 • Managementul resurselor umane în administrația publică
 • Manager resurse umane
 • Inspector resurse umane
 • Salarizarea personalului bugetar
 • Managementul serviciilor publice
 • Managementul serviciilor sociale
 • Formator
 • Auditor intern in sectorul public
 • Management financiar contabil
 • Management de proiect si fonduri structurale
 • Manager Proiect
 • Expert achiziții publice
 • Comunicare interpersonală si lucrul in echipă
 • Managementul structurilor de stare civila si evidența persoanelor
 • Managementul documentelor- planificare dinamică
 • Șef serviciu instituție publică
 • Secretar primărie, prefectură
 • Management agricol si dezvoltare durabilă
 • Management agricol si protecția mediului
 • Managementul fermei
 • Implementarea sistemului de control intern managerial
 • Agricultură  ecologică

Pentru susținerea activității, SC NEIRIAMA TRAINING SOLUTIONS SRL a încheiat:

 • Contracte de colaborare cu diverse hoteluri din țară, pentru a asigura un confort sporit participanților la programele de formare/perfecționare.

Programele de formare/perfecționare se desfășoară pe întreg teritoriul țării.

În urma participării la programele de formare/perfecționare profesională,  ce se finalizează cu examen sau testare, cursanții primesc:

1. Certificate de Absolvire emise de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale si Persoanelor Vârstnice si  Ministerul Educației Naționale

Certificat ANC

2. Certificate  de Participare A.N.F.P./C.R.F.C.A.P.L. București, eliberate de către A.N.F.P./C.R.F.C.A.P.L. București în conformitate cu Ordinul M.D.R.A.P.  nr.1455/2014 publicat în Monitorul Oficial Partea I nr.652/04.09.2014

certificat_tip_ANFP

Ținând cont de experiența, calificarea personalului si rezultatele proiectelor anterioare, considerăm că o colaborare nu poate fi decât benefică, atât pentru dumneavoastră, cât și pentru noi.